Vijftig jaar KOC

Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting Katholieke Onderwijscentrale. Het boek beschrijft de geschiedenis van het katholiek onderwijs in de stad Groningen, met een accent op de periode 1962 – 2012. Aan bod komt de schoolstrijd, de bijdrage van religieuzen, de oprichting van een gezamenlijke bestuursstichting door kerkbesturen, de groei en terugloop van het aantal katholieke scholen in de stad. Alle huidige en opgeheven katholieke scholen van de stad worden apart behandeld. ‘Vijftig jaar KOC’ is rijk geïllustreerd en bevat uniek fotomateriaal. Te koop bij Godert Walter in de Oude Ebbingstraat 53 en bij Van der Velde, A-Kerkhof 45-47. Verkoopprijs 15 euro.

Colofon
Auteur: Jet Spits (Geschiedenis Consultants), Groningen. Onderzoek, beeldresearch en interviews: Marlies Schipperheijn (Alfa@work) en Jet Spits, Groningen. Vormgeving: Annemieke Fictoor, Groningen. Prepress: Studio 7, Stedum. Druk: Drukkerij Tienkamp, Groningen. ISBN 9789090269528. Duurzaamheid: KOC heeft gekozen voor lokale dienstverleners en voor milieu- en ARBOtechnisch verantwoord drukwerk (waterloos offset). Uitgave: Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen, 2012.

Jubileumboek 40 jaar St. Michaëlschool (februari 2003)

Voorwoord door Klaas Fokkinga, inleiding door Theo van der Geld, teksten van Mieke Lindemann. Teksten over Bernard Sleumer en pastor Heijmans. Bijdragen van Kees Knijn, Ben Weinans, Leny van Neck-Lemmink, Juultje Boekholt, Dineke Sluiter, Rob Bekink. Interviews met Monique Verbeek en Henk Stroetinga.  Samenstelling Paulien Debets-Bakker. Illustratie Tineke Demmer. Op de St. Michaëlschool zijn nog exemplaren voorradig.

Schoolbel en kerkklok, een leven in het katholiek onderwijs

Herinneringen van Kees Knijn, die schoolhoofd was van de St. Franciscusschool, de Roncallischool en de St. Ludgerusschool. Geen publicatie van KOC maar verschenen in de Memoreeks, Valkhof Pers, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen, 2000. ISBN 9056250906. Tip: www.boekwinkeltjes.nl.

De pioenroos bloeit

Vanaf 1974 hebben de Franciscusschool en de Prinses Beatrixschool, samen met een aantal openbare scholen, een voortrekkersrol gespeeld in het aanbrengen van structurele veranderingen in het basisonderwijs. Het boekje ‘de pioenroos bloeit’ beschrijft de ontwikkelingen in het basisonderwijs (onderwijsstimulering in oude stadswijken) en de historie van enkele scholen in het Oosterpark. Het boekje graaft niet alleen tot aan het begin van de onderwijsgeschiedenis in deze wijk; het geeft ook een goed inzicht in het werk van onderwijsvoorrangsscholen, in het bijzonder van de Franciscusschool en hoe daar ontwikkelde werkwijzen en verworvenheden zijn ingebracht in de fusieschool in het Oosterpark, waarbij de actuele werkwijze uitgebreid wordt gepresenteerd. Niet voor niets werd in deze oude volkswijk de eerste Vensterschool geopend; in een volledig gerestaureerd schoolgebouw, destijds in de dertiger jaren gebouwd in de Amsterdamse stijl. Auteur Herman Leenes, Uitgever Gemeente Groningen, 1996 (geen publicatie van KOC), ISBN 9080222844, 9789080222847, 88 pagina’s. Tip: www.boekwinkeltjes.nl.

 

Onze aandacht voor gemeenschapszin
uit zich in het onderwijs waar een ieder
zich veilig en geborgen voelt; waar de
leerkracht werkt vanuit een
betrokken team en waar ouders
zich verbonden voelen met de
schoolgemeenschap.

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Contactgegevens

secretariaat@kocgroningen.nl

Postbus 1462
9701 BL Groningen