Vacatures

De Gemeente Groningen is een samenwerkingsverband gestart om onderwijs te geven aan kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Ook KOC participeert in dit samenwerkingsverband.

Zij willen weer naar school!

(klik op de flyer om hem groter te zien)

Neem voor meer informatie per mail contact op of solliciteer direct via solliciteren@o2g2.nl


Bisschop Bekkersschool
Bisschop Bekkersschool
Bisschop Bekkersschool

KOC gaat uit van het principe van subsidiariteit waarbij
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk
in de organisatie worden gelegd. Het
bestuur laat ruimte en geeft
verantwoordelijkheid aan
directeuren, directeuren laten
ruimte en geven verantwoordelijkheid
aan leerkrachten en leerkrachten geven
de ruimte en verantwoordelijkheid aan
de kinderen, passend bij hun
ontwikkelingsfase.

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Contactgegevens

secretariaat@kocgroningen.nl

Postbus 1462
9701 BL Groningen