Stichting

KOC Groningen

KOC is het schoolbestuur voor de katholieke basisscholen in de stad Groningen. Onder het bestuur vallen twee scholen verdeeld over drie locaties: de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in Paddepoel, de St. Michaëlschool in het centrum en St. Franciscus (dependance van de St. Michaëlschool) in de Korrewegwijk.
Logo-KOC
3 mei 2021

Project tweede wereldoorlog

Op de KDS Bisschop Bekkers werken de kinderen elk jaar aan een groot project over de tweede wereldoorlog. Er zijn themaboeken om te lezen, er wordt geknutseld en er wordt in de klas gesproken over wat er allemaal is gebeurd. Aan het einde laten de kinderen hun werk zien tijdens een kijkavond voor ouders. Ook dat moest dit jaar natuurlijk digitaal.

KOC-scholen

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Midden in de groene en ruim opgezette wijk Paddepoel, grenzend aan het Zernikecomplex (de locatie van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool Groningen) ligt de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers. Vanuit de katholieke onderwijstraditie is onze school een plek waar alle kinderen en culturen welkom zijn.


Tel: (050) 577 95 06
Siriusstraat 1
9742 KT Groningen

E-mail deze school

Bekijk website

Schoolgids


Directie:
Wally van der Vlugt
Marion Slijpen

St. Michaëlschool

Midden in de binnenstad van Groningen geven leerlingen, ouders, schoolteam en bestuur gestalte aan een kleine gezellige school, de St. Michaëlschool. Soms kun je er een speld horen vallen, soms is het er een drukte van belang. Maar altijd is het een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar we met z’n allen onze uiterste best doen om goed onderwijs te realiseren.


Tel: (050) 312 52 82
Butjesstraat 8
9712 EW Groningen

E-mail deze school

Bekijk website

Schoolgids


Directie:
Arianne Wijninga

St. Franciscus, dependance van de St. Michaëlschool

Op een prachtige plek in de Korrewegwijk heeft de St. Michaëlschool sinds 2015 een dependance. De dependance heeft dezelfde uitgangspunten als de St. Michaëlschool. Elk schooljaar komt er een groep bij. In het schooljaar 2021-2022 zal de dependance uit groep 1 t/m 8 bestaan.


Tel: (050) 210 02 82
Star Numanstraat 52
9714 JS Groningen

E-mail deze school

Bekijk website

Schoolgids


Directie:
Arianne Wijninga
Lisette Berends (adjunct)

Onze missie: wij geven vorm aan
kleinschalig onderwijs, geworteld
in de katholieke tradities, waarbij
de aandacht voor het kind en de
betrokkenheid van de ouders
centraal staan.

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Contactgegevens

secretariaat@kocgroningen.nl

Postbus 1462
9701 BL Groningen