KOC-scholen

De Katholieke Onderwijs Centrale werd in 1962 opgericht als koepelorganisatie van de katholieke basis- en kleuterscholen in de stad Groningen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren er meer dan tien KOC-scholen. Door schoolsluitingen is dat aantal in de afgelopen decennia teruggelopen tot de huidige twee.

Op deze website wordt het verhaal van de KOC-scholen verteld aan de hand van foto’s en herinneringen. Veel van de informatie is afkomstig uit het boek Vijftig jaar KOC van Jet Spits.

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

H. Juliaschool

H. Juliaschool

1916 tot 1984

Kleuterschool De Speeldoos

Kleuterschool
De Speeldoos

1964 tot 1977

Kleuterschool Kladderkatjes

Kleuterschool Kladderkatjes

1968 tot 1983

Mariakleuterschool

1922 tot 1983

H. Juliaschool

Mariaschool

1964 tot 1973

Kleuterschool De Speeldoos

Radar
1974 tot 2005

Kleuterschool Kladderkatjes

Roncallischool

1965 tot 1972

San Salvator

1955 tot 1996

H. Juliaschool
Kleuterschool De Speeldoos

St. Bernadetteschool
1958 tot 1984

Kleuterschool Kladderkatjes

St. Bonifatiusschool

1969 tot 1977

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste van zichzelf te laten zien, zowel op het gebied van schoolprestaties als sociaal en emotioneel. Wij begeleiden onze leerlingen op hun weg naar een vervolgopleiding, gericht op een positieve bijdrage aan onze gevarieerde samenleving.”

St. Franciscusschool

1939 tot 1994

H. Juliaschool

St. Jozefschool

1907 tot 1973

Kleuterschool De Speeldoos

St. Ludgerusschool
1916 tot 1984

Kleuterschool Kladderkatjes

St. Martinusschool

1969 tot 1981

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Contactgegevens

secretariaat@kocgroningen.nl

Postbus 1462
9701 BL Groningen