KOC-scholen

De Katholieke Onderwijs Centrale werd in 1962 opgericht als koepelorganisatie van de katholieke basis- en kleuterscholen in de stad Groningen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren er meer dan tien KOC-scholen. Door schoolsluitingen is dat aantal in de afgelopen decennia teruggelopen tot de huidige twee.

Op deze website wordt het verhaal van de KOC-scholen verteld aan de hand van foto’s en herinneringen. Veel van de informatie is afkomstig uit het boek Vijftig jaar KOC van Jet Spits.

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

H. Juliaschool

H. Juliaschool

1916 tot 1984

Kleuterschool De Speeldoos

Kleuterschool
De Speeldoos

1964 tot 1977

Kleuterschool Kladderkatjes

Kleuterschool Kladderkatjes

1968 tot 1983

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste van zichzelf te laten zien, zowel op het gebied van schoolprestaties als sociaal en emotioneel. Wij begeleiden onze leerlingen op hun weg naar een vervolgopleiding, gericht op een positieve bijdrage aan onze gevarieerde samenleving.”

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Bisschop Bekkers

1962 tot heden

Schoolgemeenschappen

KOC-scholen staan open voor iedereen, alle culturen en levenbeschouwelijke richtingen zijn welkom.

De schoolgemeenschappen van KOC kenmerken zich door aandacht voor persoonlijke en gezamenlijke inspiratiebronnen, door een open en onderzoekende houding, door individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid en door solidariteit met elkaar en met mensen die ons nodig hebben.

Contactgegevens

secretariaat@kocgroningen.nl

Postbus 1462
9701 BL Groningen